Pomoc psychologiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym

W ostatnim czasie niezwykle dużo mówi się na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Z pewnością nie jedna osoba z nas, jaka czyta ten artykuł zastanawia się, czy pomoc psychologiczna w przedszkolu jest na pewno potrzebna. Opinie na ten temat prawdopodobnie podzielone. Niektórzy sugerują, iż nie jest psycholog pomocny w przedszkolu.

Jest to na szczęście nieduża grupa ludzi. Większość osób zdaje sobie sprawę z tego jakie duże znacznie od wczesnego dzieciństwa ma pomoc psychologiczna – sprawdź psychoterapia dda radom. Z dniem 1 lutego 2011 roku wkroczyło rozporządzenie, które ma za zadanie udzielać oraz aranżować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w powszechnych przedszkolach oraz szkołach. Na nowych zasadach jednak zacznie obowiązywać ta ustawa w roku szkolnym. Pomoc psychologiczna w przedszkolu nie tylko obejmuje dzieci, lecz również i rodziców czy też opiekunów prawnych dziecka. Jeżeli gra toczy się o dzieci w wieku przedszkolnym to im ta pomoc udzielana jest w postaci diagnozy psychologicznej oraz rozpoznania potencjalnych możliwości dziecka.

Również trzeba rozpoznać jego indywidualne potrzeby, jak i kłopoty edukacyjne dziecka. Jeśli chodzi o rodziców, to w tym przypadku pomoc psychologiczna obejmuje parę zakresów: wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących deficyty rozwojowe, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, przekazywanie rodzicom wiadomości i metodach wpływań wychowawczych jak również i prowadzenie doradztwa dla rodziców. Powodem takiej inicjatywy by weszła pomoc psychologiczna już w przedszkolu to bezsprzecznie narastające komplikacje młodzieży. To daje do myślenia, czy nauczyciele w takiej sytuacji powinni angażować się w pomoc psychologiczną wobec uczniów, którzy manifestują pewne zachowania problemowe. Słuchacze już od najmłodszych lat powinni być pod stałym okiem psychologa.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz