Jak wyglądają badania lekarskie dla kierowców

Każdy, kto chciałby uzyskać uprawnienia kierowcy, musi przejść parę wymaganych etapów, po ukończeniu jakich wreszcie dostanie swoje prawo jazdy. W pierwszej kolejności przeprowadzić trzeba kurs przygotowawczy, a później zdać teoretyczny i praktyczny egzamin.

Ale to nie wystarczy, ponieważ koniecznie każdego kandydata musi przebadać jeszcze lekarz. Przepisy w naszym kraju stanowią wyraźnie, że badania kierowców Łowicz są niezbędne, a jeżeli pojawią się przeciwwskazania, to taka osoba może nawet nie móc zdawać na prawo jazdy.

Jazda samochodem to przecież bardzo duża odpowiedzialność, nie tylko za {samego siebie|siebie, ale też za innych uczestniczących w ruchu drogowym i pieszych. Z tego też powodu konieczne jest przed przystąpieniem do egzaminu ocenienie ogólnego stanu zdrowia danej osoby pod kątem tego, czy nie będzie ona miała chorób, przy jakich poruszanie się samochodem jest zabronione. O ile w przypadku osób prywatnych badania kierowców Koło wykonuje się jedynie raz, przed samym egzaminem, to zupełnie inaczej jest przy kierowcach zawodowych.

Oni są dużo bardziej narażeni – przejeżdżają wiele tysięcy kilometrów przy jednej trasie, wożą ludzi czy groźne ładunki. Tak więc w ich przypadku badania kierowców Koło muszą być co określony czas powtarzane, aby być pewnym, że stan zdrowia danej osoby nie uległ pogorszeniu. Mają one też dużo obszerniejszy zakres. Poza wzrokiem jest też badany słuch kandydata, koordynacja ruchowa i równowaga, a także ogólna kondycja. Niezwykle istotne są również psychotesty, które pozwalają ocenić zachowania w nietypowych sytuacjach.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz